Hỗ trợ Chuyển Đổi đá Ngũ Hành Nguyên Tố (Thủy - Hỏa - Thổ)

Tin tức  | 


Kính chào Chư vị Đồng Đạo

Hiện nay bổn trang sẽ tiến hành hỗ trợ chuyển đổi đá Ngũ Hành Nguyên Tố (Thủy - Hỏa - Thổ) có thu phí.

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ Thế giới Thiên Long Bát Bộ

Phí chuyển đổi1 Viên đá: 17,460 KNB (Tương dương 3 đá Xuyên Thấu Lv6). 

Trang web đăng nhập gửi yêu cầu: LINK (tại đây)

 Các bước thực hiện:

Bước 1:

Chư vị mua 3 viên Đá Xuyên Thấu level 6 trong "Cửa hàng" bằng KNB (tương đương 17460 KNB phí chuyển đổi/viên) . Sau đó Chư vị thao tác bán 3 viên Đá Khảm level 6 vừa mua kèm Viên Đá Khảm đang sở hữu cần đổi hệ Ngũ hành khác vào Cửa hàng.

Bước 2:

- Sau khi thực hiện đủ bước 1, Nhân sĩ thoát nhân vật và chờ ít nhất 10 phút mới có thể đăng nhập lại trò chơi để hệ thống ghi nhận Thao tác trên.


Bước 3:

Sau khi thực hiện hoàn tất bước 2, Chư vị tiến hành đăng nhập trang gửi yêu cầu hỗ trợ (LINK) cung cấp thông tin cần thiết:
- Cung cấp Tên Nhân Vật, Máy chủ đã thao tác

- Xác nhận thao tác "Chuyển đổi đá Ngũ Hành Nguyên Tố".

- Cung cấp Thời gian thao tác bước 2. VD: Đá bán vào 10:00 ngày 11/05/2018

- Cung cấp Tên Đá khảm đã bán vào Cửa hàng

- Chọn thuộc tính Đá khảm chuyển đổi sang (Thủy - Hỏa - Thổ - Xuyên Thấu - Tăng Bạo - ...). VD: Đã hủy đá Công Hỏa Lv9 cần chuyển đổi đá Công Thủy Lv9

- Chỉ hỗ trợ đội đá Cùng cấp. VD: Bán Đá khảm cấp 9 nhận lại Đá khảm cấp 9 khác hệ.

 Lưu Ý:

- Bổn trang chỉ hỗ trợ đổi hệ đá có cấp tương đương.

- Phí chuyển đổi1 Viên đá: 17,460 KNB

- Chuyển đổi Đá khảm thuộc tính cấp cao (Xuyên Thấu, Bạo Thương, Công Thủy, Công Hỏa, Công Thổ,....)

- Quá trình hỗ trợ chỉ được Thực hiện khi Chư vị hoàn thành đủ 3 bước như trên.

- Quá trình kiểm tra nếu Chư vị cố tình trục lợi tài khoản sẽ bị liệt vào danh sách và sẽ không được hỗ trợ Chuyển đổi đá khảm về sau này.

**Trang chủ Tụ Hiền Trang kính báo**

  Công Ty Cổ Phần VNG
Địa chỉ: 322B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/05/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.