Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.

Công Ty Cổ Phần VNG
Địa chỉ: 52 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, tp. Hồ Chí Minh