Hệ thống chế luyện

Tính Năng Cơ Bản


Giới thiệu

Tính năng chế tạo cho phép chư vị anh hùng có thể tự rèn đúc trang sức quý hiếm hay chế luyện các loại đan dược bổ trợ giúp tăng cường công lực tạm thời.

Chế tạo trang sức

Chế tạo trang sức yêu cầu nguyên liệu là Bản Rèn và Đoàn Thạch, Phác Ngọc.

  • Bản Rèn có thể thu thập qua đánh Boss, mua tại Cửa Hàng hay mua từ các vị cao thủ khác thông qua Đấu Giá
  • Đoàn Thạch, Phác Ngọc có thể thu được thông qua tính năng Tửu Lầu. Có thể dùng Túi Càn Khôn ghép  Đoàn Thạch, Phác Ngọc cấp thấp để đạt cấp cao hơn.

Chế tạo đan dược

Chế tạo đan dược yêu cầu nguyên liệu là Phương Thuốc và Thảo Dược

  • Phương Thuốc có thể thu thập qua đánh Boss, mua tại Cửa Hàng hay mua từ các vị cao thủ khác thông qua Đấu Giá
  • Thảo Dược có thể thu được thông qua tính năng Tửu Lầu. Có thể dùng Túi Càn Khôn ghép Thảo Dược cấp thấp để đạt cấp cao hơn.

Chế tạo trang sức và đan dược sẽ tiêu hao thể lực. Chư vị có thể dùng một ít Nguyên Bảo để mua thêm thể lực nếu cần.

  Công Ty TNHH Truyền Thông Minh Phương Thịnh
Địa chỉ: 229 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 1313/QĐ-BTTTT cấp ngày 09/08/2017 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.