Cách tăng lực chiến

Cẩm Nang


Thuộc tính công kích là thuộc tính tăng lực chiến cao nhất, cũng là thuộc tính quan trọng nhất vì vậy cách tăng lực chiến tốt nhất là phải tăng lực công kích. Ngoài ra đánh boss, treo máy, PK, đánh tháp, Thiếu Thất Sơn đều cần công kích cao. Sau đây, Bổn Trang xin được hướng dẫn chư vị anh hùng một số cách tăng lực công kích thông dụng:

Khảm đá

Khảm bảo thạch là một trong những cách tăng lực công kích tốt nhất. Kiến nghị chư vị có thể mua bảo thạch công kích cấp 6 thì nên mua, không nên dùng bảo thạch cấp 3 ghép lại, vì dùng bảo thạch cấp 3 ghép cấp 6 cần 90x27=2430 nguyên bảo, mà mua luôn 1 bảo thạch cấp 6 chỉ cần 1940 nguyên bảo, rẻ hơn 490 nguyên bảo. Vì vậy chư vị nên khảm nạm bảo thạch công kích cấp vào 5 trang bị bên tay trái.Mong chư vị lưu ý là kể cả vị trí không có trang bị cũng có thể khảm nạm bảo thạch.

Cường hóa trang bị

Cường hóa trang bị cũng có thể tăng lực công kích cho nhân vật. Chư vị có thể dùng trang bị thường hoặc dùng đá Huyền Thiết và Tinh Cang để đạt hiệu quả cường hóa cao hơn. 

Chư vị có thể thu thập Huyền Thiết và Tinh Cang chủ yếu thông qua hoạt động phó bản, bang chiến và Cửa Hàng.

Đả tinh trang bị

Đả tinh trang bị sẽ giúp chư vị nâng cao thuộc tính trang bị. Đá Đả Tinh có thể nhận được khi làm nhiệm vụ chính tuyến, không nhận được khi đánh phó bản. Ngoài ra, còn có thể mua trong Cửa Hàng.

Nhiệm vụ chính tuyến sẽ tặng 1 quần cấp 60 có 24 sao, có thể đem quần này cho vũ khí hấp thu, như vậy 24 sao sẽ được chuyển cho vũ khí. Mà vì quần cấp 60 này là do quà tặng nhiệm vụ nên mọi người đều có, đem bán trong đấu giá cũng rất rẻ, có thể mua lại. Chính vì vậy, Bổn trang kiến nghị chư vị sau cấp 60 mới tiến hành đả tinh.

Trận pháp mỹ nhân

Phối hợp cùng mỹ nhân cũng có thể hỗ trợ chư vị tăng nhiều lực công kích, kiến nghị chư vị nên dùng những mỹ nhân có tăng lực công kích để lên trận.

Đặc biệt khi chư vị mở trận pháp 6 người Phong Thí phối hợp cùng những mỹ nhân tăng lực công kích sẽ giúp cho lực công kích của chư vị bạo tăng.

Hiệp khách

Các hiệp khách cam có thể tăng lực công kích bao gồm: Hư trúc, Tiêu Phong, Tảo Địa Tăng. Hiệp khách tím chỉ có Cưu Ma Trí và Mộ Dung Phục.  Kiến nghị ưu tiên tăng cấp các hiệp khách tăng lực công kích này, như vậy thuộc tính công kích của chư vị cũng sẽ được tăng theo

Dược phẩm

Các dược phẩm chế tạo cũng có loại tăng lực công kích, nhưng chỉ có thể tăng trong 30 phút, có lợi khi dùng để đánh boss, bang chiến. Nguyên liệu chế tạo có thể thu thập ở Tửu Lầu, phương thuốc có thể mua ở Cửa Hàng, phó bản, đánh Boss 

  Công Ty Cổ Phần VNG
Địa chỉ: 322B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/05/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.