Chuỗi Event: Tiếng Sáo Phiêu Bồng – Event Đặc Biệt Tháng 4

Nhiệt Huyết Giang Hồ

Sự kiện | 


Nhiệt Huyết Giang Hồ

 Nội Dung

Quý nhân sĩ tham gia các hoạt động:

  • Tích lũy 140 năng động nhận 20KNB khóa khi đạt mốc năng động

  • Tham gia đủ 10 lượt Phó bản đội

  • Tham gia đánh boss lúc 21:00 sẽ thỏa điều kiện nhận quà

  • Hoạt động chỉ áp dụng cho S1 - S104.

 Thời Gian

  • Sự kiện diễn ra từ:  00:00 ngày 13/4/2018- 23:59 ngày 15/4/2018.

 Phần Thưởng

  • Đá Công Thổ.
  • Mảnh Mỹ Nữ Chung Linh Kiều Diễm.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho máy chủ từ S1 - S104.

  • Quà thưởng gửi qua Thư 1 ngày sau khi kết thúc ghi nhận dự kiến ngày 16/4.

  • Phải thỏa đủ các điều kiện hoạt động.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.