Chuỗi Event: Tiếng Sáo Phiêu Bồng – Event Đặc Biệt Tháng 4

Bách Thú Vương

Sự kiện | 


Bách Thú Vương

 Nội Dung

  • Trong thời gian sự kiện, gamer lập tổ đội tham gia kích sát Bách Thú Vương sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị: Mảnh thú cưỡi, thời trang, đồng hành Cừu Con Cam hoặc thú cưỡi Bách Thú Vương vĩnh viễn.
  • Quà thưởng tự động gửi quà Thư trong trò chơi.

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 15/4/2018- 23:59 ngày 18/4/2018

 Phần Thưởng

  • Nội dung phần thưởng chư vị vui lòng xem chi tiết trong trò chơi.

 Lưu Ý

  • Trừ thành chính và phó bản, Bách Thú Vương sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bản đồ luyện cấp, khi xuất hiện sẽ có thông báo của hệ thống.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.