Chuỗi Event: Tiếng Sáo Phiêu Bồng – Event Đặc Biệt Tháng 4

Bang Viên Ưu Tú

Sự kiện | 


Bang Viên Ưu Tú

 Nội Dung

Hoàn thành nhiệm vụ Bào Thương Bang hội kết hợp tích lũy 140 Năng Động nhận quà Thưởng:

  • Đạt đủ 140 điểm năng động.

  • Hoàn thành 2 Lượt bào thương bang hội ngày diễn ra hoạt động.

  • Diễn ra tại toàn bộ máy chủ.

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 16/4/2018- 23:59 ngày 17/4/2018.

 Phần Thưởng

Với mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ, chư vị sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Nếu Chư vị thỏa điều kiện 2 ngày sẽ nhận quà thưởng x2 - Thật Hấp Dẫn.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

  • Phần thưởng sẽ được trao qua thư sau 24 giờ khi kết thúc sự kiện.

  • Bằng hữu buộc phải nhận phần thưởng Kim nguyên bảo cuối cùng khi đã đạt 140/140 năng động trước 23:59 ngày diễn ra hoạt động.

  • Quà thưởng gửi qua Thư 1 ngày sau khi kết thúc ghi nhận dự kiến ngày 18/4.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.