Chuỗi Event: Tiếng Sáo Phiêu Bồng – Event Đặc Biệt Tháng 4

Đăng Nhập Nhận Thưởng

Sự kiện | 


Đăng Nhập Nhận Thưởng

 Nội Dung

  • Đăng Nhập mỗi ngày ngập tràn Quà tặng.
  • Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 13/4 đến 23:59 ngày 18/4.

 Phần Thưởng

Sử dụng túi Phúc Tinh có cơ hội nhận ngày 2.000 Nguyên Bảo.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho tất cả máy chủ.
  • Phần thưởng sẽ được trao qua thư sau 24 giờ khi kết thúc sự kiện.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.