Chuỗi Event: Tiếng Sáo Phiêu Bồng – Event Đặc Biệt Tháng 4

Giờ Vàng Nhận Thưởng

Sự kiện | 


Giờ Vàng Nhận Thưởng

 Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày chư vị duy trì hoạt động trong trò chơi sẽ được nhận thưởng theo từng mốc cố định.

 Thời Gian

  • Sự kiện diễn ra vào lúc 00:00 ngày 13/4/2018- 23:59 ngày 18/4/2018

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Qua ngày mới, sự kiện sẽ được khởi động lại.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.