Chuỗi Event: Tiếng Sáo Phiêu Bồng – Event Đặc Biệt Tháng 4

Tụ Nghĩa Đường

Sự kiện | 


Tụ Nghĩa Đường

 Nội Dung

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tại giao diện hoạt động Tụ Nghĩa Đường, chư vị anh hùng đạt cấp 40 trở lên có thể nhận Tụ Nghĩa Lệnh, rồi cùng Anh Hùng Trở Về tổ đội (chỉ có 2 người) và sử dụng Tụ Nghĩa Lệnh sẽ nhận được phần thưởng.
  • Hoạt động chỉ áp dụng cho S1 - S104.

 Thời Gian

  • Sự kiện diễn ra từ:  00:00 ngày 13/4/2018- 23:59 ngày 19/4/2018.

 Phần Thưởng

  • Các phần thưởng giá trị vô cùng hấp dẫn đang chờ đợi Quý nhân sĩ.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho máy chủ từ S1 - S104.
  • Quý nhân sĩ phải đạt cấp độ 40 trở lên.
  • Chư vị và Anh Hùng Trở Về phải có quan hệ bạn bè trong trò chơi.
  • 2 nhân vật phải đứng gần nhau và người dùng Tụ Nghĩa Lệnh phải là đội trưởng.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.