Chuỗi hoạt động mừng Cái Bang Tái Xuất

Tân Anh Hùng

Sự kiện | 


Tân Anh Hùng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, chư vị anh hùng đạt Lv50 trở lên có thể tạo code Tiến Cử (Tối đa 10 code) trong giao diện hoạt động Tân Anh Hùng. Sau khi nhấn tạo, hệ thống sẽ gửi vật phẩm Tiến Cử Lệnh qua Thư:

Chư vị mở Tiến Cử Lệnh sẽ nhận được mã code Tiến Cử, sau đó chư vị có thể đem code này gửi cho người chơi Tân Thủ hoặc các bằng hữu mới bước vào Thiên Long Bát Bộ 3D

Người nhận code khi tạo nhân vật mới (Cấp độ dưới 30) tại cùng máy chủ với người gửi code và nhập mã code đó sẽ thiết lập quan hệ tiến cử với người tạo code (mỗi nhân vật mới chỉ được 1 người tiến cử). Ngoài việc nhập code được nhận phần thưởng, tổ đội chung người chơi mới sẽ nhận thêm 20% kinh nghiệm và Đồng rơi ra trong các phó bản tổ đội (Trừ phó bản Thiếu Thất Sơn, Nhạn Môn Quan, Tứ Đại Ác Nhân) thì trong một thời gian diễn ra sự kiện tăng đến cấp độ nhất định thì cả 2 bên còn được nhận thêm phần thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 14/10 đến 23:59 ngày 20/10.

Phần thưởng

Phần thưởng
Vật phẩm
Số lượng

Phần thưởng dành riêng cho người chơi tân thủ khi nhập code

Đồng

50000

Ngọc linh đơn

3

Huyền thiết

10

Băng phách đơn

10

Sư môn lệnh

6

Thanh truy (7 ngày)

1

Phần thưởng cho cả 2 bên khi người chơi mới đạt cấp 50

Đồng

100000

Ngọc linh đơn

2

Huyền thiết

10

Sư môn lệnh

3

Hiệp khách Thượng Nhân

1
Phần thưởng cho cả 2 bên khi người chơi mới đạt cấp 60

Đồng

100000

Ngọc linh đơn

2

Đá đả tinh

10

Sư môn lệnh

3

Mảnh thần tiết

20
Phần thưởng cho cả 2 bên khi người chơi mới đạt cấp 70

NB khóa

200

Ngọc linh đơn

2

Bùa luyện đá 

10

Tăng sao đơn 1

30

Mảnh thần tiết

40

Giang hồ lệnh

3
Phần thưởng cho cả 2 bên khi người chơi mới đạt cấp 80

NB khóa

300

Ngọc linh đơn

2

Bùa luyện đá 

50

Băng phách đơn

50

Đá sinh lực 5

1

Giang hồ lệnh

3

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiệnáp dụng cho toàn bộ máy chủ
  • Mỗi nhân vật mới chỉ được 1 người tiến cử.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.