Chuỗi hoạt động mừng Cái Bang Tái Xuất

Chúc phúc võ lâm

Sự kiện | 


Chúc phúc võ lâm

Nội dung sự kiện

Nhân việc Thiên Long Bát Bộ 3D cập nhật phiên bản mới. Trong 20 ngày đầu cập nhật phiên bản mới, quý đồng đạo mỗi ngày đăng nhập vào trò chơi sẽ nhận được quà tặng của Bổn trang

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 25/02/2016 đến 23:59 ngày 15/03/2016.

Túi quà tri ân VIP

Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúc Phúc Võ Lâm, chư vị anh hùng đạt cấp VIP 9 trở lên có thể vào mục VIP tại Cửa Hàng để mua các túi quà tặng đặc biệt chỉ với giá 1 Nguyên Bảo.

Cấp VIP
Túi quà
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Đồng đạo lưu ý:

  • Tích lũy số ngày nhận thưởng đặt mức sẽ được thêm quà tích lũy.
  • Cấp VIP cao vẫn có thể mua túi quà của cấp VIP nhỏ hơn. Ví dụ chư vị đạt cấp Vip 15 thì ngoài túi quà cho cấp Vip 15 còn có thể mua thêm túi quà từ cấp VIP 9 đến VIP 14.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.