Chuỗi hoạt động mừng Cái Bang Tái Xuất

Giờ vàng

Sự kiện | 


Giờ vàng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày chư vị duy trì hoạt động trong trò chơi sẽ đươc nhận thưởng theo từng mốc cố định.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 18:00 -23:00 các ngày 14/10 đến ngày 20/10.

Phần thưởng

Số phút online
Quà tặng
Số lượng
1 phút

Ngọc linh đơn

1
10 phút

30,000 đồng

1
20 phút

Chìa bạch ngân

5
30 phút

Huyền thiết

15
40 phút

Quà đá Lv2

3
50 phút

Chìa phó bản ngẫu nhiên

2
60 phút

Nguyên bảo khóa

150

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Qua ngày mới, sự kiện sẽ được khởi động lại.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.