Chuỗi hoạt động mừng Cái Bang Tái Xuất

Cùng chiến thiên hạ

Sự kiện | 


Cùng chiến thiên hạ

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 14/10 đến 23:59 ngày 20/10.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động này, người chơi Anh Hùng Trở Về vào giao diện sự kiện Cùng chiến thiên hạ tiến hành gửi lời mời tổ đội. Thông báo sẽ xuất hiện trên kênh Thế Giới, vị anh hùng nào nhìn thấy lời  mời và nhấn tham gia để vào tổ đội thành công sẽ nhận được lợi ích thêm 20% Kinh nghiệm và đồng rơi ra từ phó bản (Trừ phó bản Thiếu Thất Sơn, Nhạn Môn Quan, Tứ Đại Ác Nhân)

Giao diện sự kiện

Nếu hai người có thêm quan hệ Tụ nghĩa lệnh vào phó bản (2 bên cần tổ đội vào phó bản chung, một người không vào phó bản sẽ không được nhận thưởng thêm) có cơ hội nhận được thêm “Chiến cuồng bài”, tích lũy “Chiến cuồng bài”  để đổi các trang bị tại giao diện sự kiện.

Ngoài ra, chư vị đồng đạo và Anh Hùng Trở Về có quan hệ Tụ nghĩa cùng hoàn thành 4 lần phó bản trong ngày sẽ nhận thêm phần thưởng qua thư (Mỗi ngày nhận thưởng 1 lần duy nhất, tự động làm mới sau 4:00 sáng). Phần thưởng thêm bao gồm:

STT
Vật phẩm
Số lượng
1

Nguyên bảo khóa

50
2

Đồng

10,000
3

 

Chiến cuồng bài

1

Điều kiện cần thiết để trở thành Anh Hùng Trở Về:

  1. Cấp độ 40 trở lên.
  2. Trước khi diễn ra sự kiện có 7 ngày không đăng nhập vào game.
  3. Online nhân vật trong thời gian diễn ra sự kiện

Phần thưởng đổi "Chiến cuồng bài"

Số lượng Chiến Cuồng Bài
Tặng phẩm quy đổi
Số lượng
5

Bùa luyện đá

1
15

Tăng sao đơn 2

1
5

Tăng sao đơn 1

1
40

Chìa phó bản Thiếu thất sơn

1
15

Chìa phó bản Yến Tử Ổ

1
15

Chìa phó bản Yến vương mộ

1
15

Chìa phó bản Tụ Hiền Trang

1
15

Chìa phó bản Trân Long kỳ cuộc

1
800

Đá sinh lực 6

1
400

Ngọc sư tử

1

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Khi kết thúc sự kiện, túi quà “Cùng chiến thiên hạ” còn trong túi vẫn có thể dùng và nhận được phần thưởng đi kèm, khuyến cáo nhân sĩ nên sử dụng sớm tránh để quá thời gian hoạt động.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.