Chuỗi hoạt động mừng Cái Bang Tái Xuất

Bách Thú Vương

Sự kiện | 


Bách Thú Vương

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng lập tổ đội đánh Bách Thú Vương sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị như: Mảnh thú cưỡi, thời trang, đồng hành Cừu Con Cam hoặc thú cưỡi Bách Thú Vương vĩnh viễn.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 14/10 đến 23:59 ngày 20/10.

Phần thưởng

Nội dung phần thưởng chư vị vui lòng xem chi tiết trong trò chơi.

Lưu ý

Trừ thành chính và phó bản, Bách Thú Vương sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bản đồ luyện cấp, khi xuất hiện sẽ có thông báo của hệ thống.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.