Bản cập nhật tháng 4

Ưu hóa chế tạo trang bị Nhẫn và Hộ phù.

Sự kiện | 


Ưu hóa chế tạo trang bị Nhẫn và Hộ phù.

Giới thiệu:

Trong phiên bản mới, giao diện tính năng "Chế tạo" sẽ xuất hiện thêm mục “Rèn-Siêu” . Ngoài ra, khi thao tác chế tạo Nhẫn và Hộ phù người chơi có thể bấm vào sử dụng thêm vật phẩm “Luyện Ngọc” tương ứng từng cấp trang bị để chế tạo.

Vật phẩm nhận được có thuộc tính ngẫu nhiên từ tím trở lên.

Lưu ý:

  • Trang bị Nhẫn và Hộ phù từ cấp 80 trở lên mới có thể dung “Rèn-Siêu”.
  • Nguyên liệu chế tạo Nhẫn và Hộ phù vẫn giữ nguyên số lượng như các phiên bản trước.
  • Số lượng vật phẩm Luyện ngọc tăng dần tùy theo cấp trang bị muốn chế tạo.
  • Vật phẩm Luyện ngọc tăng tỷ lệ chế tạo thành công trang bị thuộc tính tím trở lên.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.