Bản cập nhật tháng 4

Bổ sung trang bị Thần Trang mới

Sự kiện | 


Bổ sung trang bị Thần Trang mới

Giới thiệu

Trong phiên bản cũ, chư vị chỉ có thể chế tạo Thần Trang với các chủng loại trang bị Nón, Áo, Quần, Hộ Uyển, Giày, Bội. Tuy nhiên, phiên bản cập nhật tháng 4 của Thiên Long Bát Bộ 3D sẽ bổ sung hai hạng mục Thần Trang mới là Thần - Nhẫn và Thần - Hộ Phù.Chi tiết

  • Trang bị Nhẫn và Hộ phù từ cấp 80 trở lên có thể dùng chế tạo Thần trang.
  • Tương tự các vị trí thần trang khác khi chế tạo thành công sẽ tăng thêm 5 cấp độ.
  • Thần trang cấp thấp có thể làm nguyên liệu chế tạo thần trang cấp cao hơn.
  • Thần trang mới có 3 dòng thuộc tính, 2 dòng công và 1 dòng phòng thủ khác so với các trang bị thần đã có trước đó.
  • Đúc lại thuộc tính sẽ không trùng nhau.

Cách chế tạo

  • Chư vị tiến hành vào giao diện chế tạo kéo mục chế tạo Mãnh thần tiết có cấp độ tương ứng

  • Đặt tất cả trang bị vào túi nhân vật thao tác chế tạo.
  • Tiến hành mặc trang bị lên người sẽ khóa Trang bị.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.