Bản cập nhật tháng 4

Tăng thêm ô kỹ năng và sách kỹ năng mới:

Sự kiện | 


Tăng thêm ô kỹ năng và sách kỹ năng mới:

Giới thiệu:

Trong phiên bản mới, số lượng ổ kỹ năng đồng hành sẽ tăng từ 6 ô lên 9 ô và thêm một sách kỹ năng mới cho đồng hành Thú và Người. Cùng với việc luân chuyển đồng hành Thú và Người thì kỹ năng mới sẽ đem lại những trải nghiệm lý thú cùng những thay đổi trong thói quen PK theo từng môn phái.

Tính chất:

  • 2 Kỹ năng mới chia đều cho đồng hành Thú và Người.
  • Đồng hành cần cấp chủ nhân đạt 65 trở lên mới có giao diện 9 kỹ năng.
  • Kỹ năng thuộc tính Tím nhưng lợi ích đem lại to lớn cho chủ nhân khi sở hữu.
  • Kỹ năng Thú: Hải Giang Phiên – Gây lượng sát thương lớn và chấn động ngẫu nhiên lên kẻ địch, hiệu quả duy trì.
  • Kỹ năng Người: Bích Huyết Tâm – Hấp thu sinh lực từ kẻ địch và trị liệu cho chủ nhân.
  • Số ô kỹ năng tăng lên 9 nhưng trong bản cập nhật này chỉ có thể sử dụng tối đa 7 ô.

Giao diện kỹ năng mới:

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.