Bản cập nhật tháng 4

Chuyển di tư chất đồng hành

Sự kiện | 


Chuyển di tư chất đồng hành

Giới thiệu:

Trong phiên bản cũ chư vị bị gò bó trong việc lựa chọn đồng hành xuất chiến, dẫn đến việc phân vân giữa đồng hành Thú hoặc Người. Khi đã chọn và lĩnh hội sang đồng hành mới sẽ mất hoàn toàn đồng hành cũ, không thể trải nghiệm được tầm quan trọng của đồng hành.

Tuy nhiên, trong bản cập nhật sắp tới, chư vị sẽ có thể linh hoạt hơn trong việc chuyển đổi đồng hành xuất chiến Thú sang Người và ngược lại qua tính năng "Chuyển di tư chất". Với tính năng này, khi chư vị chuyển di tư chất sẽ chuyển đổi cấp sao và điểm tư chất đồng hành cũ sang đồng hành mới và vẫn giữ lại đồng hành cũ.

Cách chuyển di:

  • Trong giao diện đồng hành sẽ bổ sung thao tác chuyển di.
  • Chư vị chọn đồng hành muốn nhân tư chất và cấp sao sau đó bấm ô “Chọn”. Thay đổi đồng hành khác bấm “Chọn lại” tiếp tục chọn đồng hành nguyên liệu muốn rút điểm thuộc tính rồi bấm “Chuyển di” để dịch chuyển tư chất.

Chi tiết:

  • Chư vị cần bỏ ra chi phí là 100 KNB khóa để thực hiện thao tác chuyển di tư chất
  • Sau khi chuyển di tư chất, số sao từ đồng hành cũ sẽ giữ nguyên trên đồng hành mới.
  • Điểm tư chất chỉ giữ lại 94% trên tổng điểm tư chất từ đồng hành cũ. Chuyển đồng hành mới sau đó chuyển lại đồng hành cũ tiếp tục giảm 6% mỗi lần chuyển.
  • Không giới hạn số lần và thời gian, chư vị có thể linh hoạt chuyển đồng hành theo ý muốn.
  • Đồng hành đang xuất chiến không chuyển di được.
  • Trường hợp cả 2 đồng hành mới và cũ đã tăng sao, chỉ giữ lại nguyên vẹn số sao cao nhất trên 2 đồng hành.
  • Đồng hành chưa tăng tư chất và cấp sao thấp không thể dung làm nguyên liệu.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.