S103 Giác Long: Quà Tặng Thế Hệ Mới

Giờ Vàng Nhận Thưởng

Sự kiện | 


Giờ Vàng Nhận Thưởng

 Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày chư vị duy trì hoạt động trong trò chơi sẽ được nhận thưởng theo từng mốc cố định.

 Thời Gian

  • Bắt đầu từ 18:00 - 23:00 trong các ngày 9/3/2018 đến 22/3/2018.

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Qua ngày mới, sự kiện sẽ được khởi động lại.
  • Chỉ áp dụng cho máy chủ Giác Long.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.