S103 Giác Long: Quà Tặng Thế Hệ Mới

Đua TOP Cấp Độ - Quà Thưởng Mới

Sự kiện | 


Đua TOP Cấp Độ - Quà Thưởng Mới

 Nội Dung

Đúng 14h00 ngày 15/3/2018, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng cấp độ. Bảng xếp hạng sẽ được chụp lại đúng thời gian và công bố trên trang cộng đồng của Thiên Long Bát Bộ 3D. Top 3 vị anh hùng có cấp độ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý như:

  • Hiệp khách thôn phệ Tô Tinh Hà (Dùng tăng cấp Hiệp khách khác).
  • Vô số Kim Nguyên Bảo đang chờ Chư vị Anh Hùng

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 9/3/2018

  • Kết thúc: 14:00 ngày 15/3/2018

 Phần Thưởng

Cày cuốc Kim Nguyên Bảo không thể nào dễ hơn.

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Giác Long.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.