S103 Giác Long: Quà Tặng Thế Hệ Mới

Đua TOP Thành Tựu - Quà Thưởng Mới

Sự kiện | 


Đua TOP Thành Tựu - Quà Thưởng Mới

 Nội Dung

Đúng 14h00 ngày 15/3/2018, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng thành tựu. Bảng xếp hạng sẽ được chụp lại đúng thời gian và công bố trên trang cộng đồng của Thiên Long Bát Bộ 3D. Top 10 vị anh hùng nạp thẻ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý như:

  • Đá Công Thủy cực kỳ giá trị.
  • Vô số Đá Băng Hồn - Giá trị cao.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 9/3/2018

  • Kết thúc: 14:00 ngày 15/3/2018

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Giác Long.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.