S103 Giác Long: Quà Tặng Thế Hệ Mới

Đăng Nhập Tích Lũy

Sự kiện | 


Đăng Nhập Tích Lũy

 Nội Dung

Trong 7 ngày đầu kể từ khi khai mở máy chủ mới, chư vị anh hùng tiến hành đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày đều sẽ được Bổn trang trọng thưởng khích lệ.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 9/3/2018

  • Kết thúc: 23:59 ngày 15/3/2018

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Giác Long.
  • Riêng đối với ngày thứ 7 chỉ nhận được khi chư vị anh hùng đã nhận phần thưởng hơn 4 ngày trước đó.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.