Chuỗi Event - Thất Đại Anh Hào

Giải Đấu: Thiếu Lâm – Danh Môn Chánh Phái

Sự kiện | 


Giải Đấu: Thiếu Lâm – Danh Môn Chánh Phái

Thể Lệ Giải Đấu

Điều Kiện và Cách Thức Tham Gia:

  • Tất cả những Nhân sĩ trong thế giới TLBB3D Mobile thỏa điều kiện: Tổng Kim Nguyên Bảo quy đổi vào Trò chơi lớn hơn 2.500 NB (500.000 VNĐ)
  • Tất cả Nhân vật Thi Đấu là Môn Thiếu Lâm
  • Danh sách Nhân sĩ thỏa điều kiện sẽ được công Bố trên trang chủ của sản phẩm http://tl3d.360game.vn/
  • Chỉ những tài khoản thỏa điều kiện mới có thể đăng nhập máy chủ Đấu Trường – Nơi diễn ra quá trình Mạnh hóa nhân vật và Thi đấu Giao Lưu.
  • Thời gian báo danh: Từ 0:00 ngày 21/7 đến 23:59 ngày 25/7.
  • Thời gian Công bố Danh sách tuyển thủ: Sau 10:00 ngày 26/7.
  • Ngày 27/7 Tất cả những Nhân sĩ có trong danh sách tiến hành chọn đăng nhập máy chủ Đấu Trường – Nhận quà hỗ trợ Nhân vật Qua Thư.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.