Chuỗi Event - Thất Đại Anh Hào

Đại Phú Hào Liên Server - Cụm 4

Sự kiện | 


Đại Phú Hào Liên Server - Cụm 4

Đại Phú Hào Liên Server - Cụm 4

 Nội Dung

- Chuỗi Hoạt Động đặc sắc nhất tháng 7 này với sự kiện Đại Phú Hào Liên Máy chủ, phần thưởng Vô cùng Giá Trị.

Cụm 4: nhóm máy chủ từ S100 - S111

 Thời Gian

  • Chung Kết: 14:00 ngày 20/7/2018

 Phần Thưởng

HạngQuà ThưởngSố Lượng
Hạng 1Nguyên Liệu Tự Chọn
Đá Khảm Lv8 (Bất Kỳ)
10
Đàn Phật Châu/Đá Ngũ Hành/Đá Ám Khí
Giá Trị = Đá Khảm
Thú Cưỡi Tùy Chọn (Vĩnh Viễn)
1
Nhận
Chân Trùng Lâu Đài +0
2
Hạng 2Nguyên Liệu Tự Chọn
Đá Xuyên Thấu Lv8
8
Đàn Phật Châu/Đá Ngũ Hành/Đá Ám Khí
Giá Trị = Đá Khảm
Thú Cưỡi Tùy Chọn (Vĩnh Viễn)
1
Nhận
Chân Trùng Lâu Đài +0
1
Hạng 3Nguyên Liệu Tự Chọn
Đá Xuyên Thấu Lv8
7
Đàn Phật Châu/Đá Ngũ Hành/Đá Ám Khí
Giá Trị = Đá Khảm
Thú Cưỡi Tùy Chọn (Vĩnh Viễn)
1
Nhận
Chân Trùng Lâu Đài +0
1
Hạng 4 - 5Nguyên Liệu Tự Chọn
Đá Xuyên Thấu Lv8
6
Đàn Phật Châu/Đá Ngũ Hành/Đá Ám Khí
Giá Trị = Đá Khảm
Thú Cưỡi Tùy Chọn (Vĩnh Viễn)
1
Nhận
Mảnh Chân Trùng Lâu Đài
50
Hạng 6 - 7 - 8Nguyên Liệu Tự Chọn
Đá Xuyên Thấu Lv8
5
Đàn Phật Châu/Đá Ngũ Hành/Đá Ám Khí
Giá Trị = Đá Khảm
Thú Cưỡi Tùy Chọn (Vĩnh Viễn)
1
Nhận
Mảnh Chân Trùng Lâu Đài
50
Hạng 9 - 10Nguyên Liệu Tự Chọn
Đá Xuyên Thấu Lv8
4
Đàn Phật Châu/Đá Ngũ Hành/Đá Ám Khí
Giá Trị = Đá Khảm
Thú Cưỡi Tùy Chọn (Vĩnh Viễn)
1
Nhận
Mảnh Chân Trùng Lâu Đài
50

 Ưu Đãi TOP 10:

** Đặc Biệt: Nhân sĩ nằm trong TOP 10 và đạt mốc 60.001 KNB đến dưới 119.999 KNB sẽ nhận được 2 đá Tăng Bạo Thương Lv8
** Trường hợp nhân sĩ nằm trong TOP 10 nhưng nạp dưới mốc 60k KNB sẽ nhận được 1 đá Tăng Bạo Thương Lv8

 Phần Thưởng Đặc Biệt

Quà Thưởng đặc biệt khi Nhân Sĩ Đạt mốc cố định (Không cộng dồn)

  • 150.000 NB nhận 1 đá Phòng Thổ Lv8
  • 300.000 NB nhận 1 đá Phòng Thổ Lv9
  • 450.000 NB nhận 1 đá Phòng Thổ Lv10

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho tất cả máy chủ S100 - S111.
  • Tất cả Nhân sĩ hạng 1-10 sẽ được chọn lựa phần thưởng (Đá Khảm - Đá Ngũ Hành - Đàn Phật Châu - Đá Ám Khí) giá trị tương đương đá khảm đính kèm.
  • Tất cả Thành viên TOP 10 trên Bảng Xếp Hạng đều nhận được Quà thưởng tại Hoạt Động Đặc Biệt này.
  • Song song với việc thuộc Top 10 Nhân sĩ cần quy đổi tối thiểu 120.000 KNB vào trò chơi mới đủ điều kiện nhận thưởng.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.