Chuỗi Event - Thất Đại Anh Hào

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S110.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 20/07/2018 đến 23:59 ngày 25/07/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Đá Phòng Hỏa Lv4
2
Tăng Sao Đơn
36
1000000 Đồng
3
10888
Đá Phòng Hỏa Lv5
1
Mảnh Kiều Phong (Đỏ)
15
Tăng Sao Đơn
38
38888
Đá Phòng Hỏa Lv4
5
Tăng Sao Đơn
48
Ngọc Hư Hỏng
186
68888
Đá Phòng Hỏa Lv5
2
Bồ Đề 100 Năm
8
Mảnh Thục Phi
10
108888
Đá Phòng Hỏa Lv6
1
Mảnh Tiêu Phu Nhân
10
Đá Thanh Kim
16
188888
Đá Phòng Hỏa Lv5
4
Sách Nộ Hống
5
Đá Ngũ Hành Lv1 - Thủy
188
208888
Đá Phòng Hỏa Lv5
4
Đá Ngũ Hành Lv1 - Thủy
268
Tăng Sao Đơn
188
388888
Đá Ngũ Hành Lv1 - Thủy
268
Đá Phòng Hỏa Lv7
1
Kim Cang Sa
26
488888
Đá Phòng Hỏa Lv7
2
Hư Trúc (Cam)
1
Kim Cang Sa
46

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S110.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.