Event: Phá Quyết Nghịch Thiên (HOT tháng 5)

Giờ Vàng Nhận Thưởng

Sự kiện | 


Giờ Vàng Nhận Thưởng

 Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày chư vị duy trì hoạt động trong trò chơi sẽ được nhận thưởng theo từng mốc cố định.

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra vào lúc 18:00 - 23:59 trong các ngày từ 11/5 đến 23:59 ngày 16/5.

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Qua ngày mới, sự kiện sẽ được khởi động lại.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.