Event: Phá Quyết Nghịch Thiên (HOT tháng 5)

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn

Sự kiện | 


Nhiệm Vụ Tuần Hoàn

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn

 Nội Dung

Chuỗi nhiệm vụ đặc biệt - Quà thưởng sẽ đặc biệt:

  • Đá Công Thổ
  • Đá Côn Hồn
  • Nguyên Bảo Khóa

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ: 00:00 - 23:59 ngày 17/5/2018

 Phần Thưởng

- Những quà tặng mới lạ Độc Đáo - Quý hiếm - Chỉ riêng hoạt động trên mới có thể sở hữu.

Phần thưởng theo thông tin đính kèm:

 Lưu Ý

  • Thời gian hoàn thành nhiệm vụ Năng động trước 23:59 ngày diễn ra Hoạt động.
  • Chư vị quy đổi và nhận phần thưởng theo đúng định mức đạt được, không cộng dồn.
  • Quà thưởng gửi qua Thư, 1 ngày sau ngày hoàn thành nhiệm vụ. - Dự kiến ngày 18/05
  • Tất cả phần thưởng sẽ ở Trạng thái Khóa.
  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.