Event: Phá Quyết Nghịch Thiên (HOT tháng 5)

Tiêu Phí Nhận Thưởng (Từ S1 -> S105)

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng (Từ S1 -> S105)

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

  • Phần thưởng gồm vô số Đá Phòng Hỏa, Mảnh mỹ nữ hiếm, Nguyên liệu quý hiếm... và vô vàn nguyên liệu quý hiếm.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ 1 - 105.

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 0:00 ngày 11/5 đến 23:59 ngày 16/5.

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ 1 - 105.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.