Chuỗi Event - Trấn Hùng Xưng Vương

Giải Đấu: Online Tháng 10

Sự kiện | 


Giải Đấu: Online Tháng 10

Thể Lệ Giải Đấu

Điều kiện và Cách thức tham gia:

  • Tất cả những Nhân sĩ trong thế giới TLBB3D Mobile thỏa điều kiện: Tổng Kim Nguyên Bảo quy đổi vào Trò chơi lớn hơn 2.500 NB (500.000 VNĐ)
  • Môn Phái Thi Đấu Tự Do
  • Danh sách Nhân sĩ thỏa điều kiện sẽ được công Bố trên trang chủ của sản phẩm http://tl3d.360game.vn/
  • Chỉ những tài khoản thỏa điều kiện mới có thể đăng nhập máy chủ Đấu Trường – Nơi diễn ra quá trình Mạnh hóa nhân vật và Thi đấu Giao Lưu.
  • Thời gian báo danh: Từ 10:00 ngày 12/10 đến 23:59 ngày 15/10

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.