Chuỗi Event - Trấn Hùng Xưng Vương

Bang Viên Ưu Tú

Sự kiện | 


Bang Viên Ưu Tú

Bang Viên Ưu Tú

 Nội Dung:

Quý nhân sĩ tham gia các hoạt động:

  • Tích lũy 140 năng động nhận 20KNB khóa khi đạt mốc năng động
  • Hoàn thành 2 lượt bào Thương Bang Hội
  • Hoạt động áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

 Thời Gian

  • Sự kiện diễn ra từ:   00:00 ngày 15/10/2018 đến 23:59 ngày 17/10/2018

Phần Thưởng


Quà ThưởngSố lượng
Đá Băng Hồn
22
Tô Tinh Hà
5

Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Quà thưởng gửi qua thư 1 ngày sau khi kết thúc ghi nhận dự kiến ngày 18/10.
  • Phải thỏa đủ các điều kiện hoạt động.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.