Chuỗi Event - Ngũ Sắc Chiến Kỳ

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S112.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 10/08/2018 đến 23:59 ngày 15/08/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Mảnh Thục Phi
10
Đá Phòng Hỏa Lv4
2
1000000 Đồng
4
10888
Đá Phòng Hỏa Lv4
2
Quà Tiền Rủng Rỉnh
2
Đá Thủy Nguyên
48
38888
Tăng Sao Đơn
86
Mảnh A Châu Dịu Dàng
10
Đá Phòng Hỏa Lv5
2
68888
Đá Phòng Hỏa Lv5
2
Tăng Sao Đơn
144
Mảnh A Tử Gian Xảo
5
108888
Kim Cang Sa
10
Đá Phòng Hỏa Lv5
2
Đá Thanh Kim
10
188888
Đá Phòng Hỏa Lv6
1
Gấu Trúc (3 ngày)
1
Đá Thanh Kim
25
208888
Đá Phòng Hỏa Lv6
2
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành
10
Quà Tiền Rủng Rỉnh
3
388888
Đá Côn Hồn
128
Đá Phòng Hỏa Lv7
1
Cửu Vĩ Hồ (7 ngày)
1
488888
Đá Phòng Hỏa Lv7
2
Kim Cang Sa
36
Đá Thanh Kim
36

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S112.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.