Chuỗi Event - Ngũ Sắc Chiến Kỳ

Nhạn Môn Đấu

Sự kiện | 


Nhạn Môn Đấu

Nhạn Môn Đấu

 Nội Dung:

  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống ghi nhận thời gian vượt phó bản Nhạn Môn Đấu Đấu của Chư vị nhân sĩ tại máy chủ để xếp thứ hạng..

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 11/08/2018 đến 23:59 ngày 14/08/2018

 Phần Thưởng:

Quà thưởng tự động gửi quà Thư trong trò chơi.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Quà thưởng tự động gửi quà Thư trong trò chơi.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.