Chuỗi Event - Ngũ Sắc Chiến Kỳ

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn - Event HOT

Sự kiện | 


Nhiệm Vụ Tuần Hoàn - Event HOT

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn 12/08

 Nội Dung

Chuỗi nhiệm vụ Đặc Sắc – Mỗi ngày đăng nhập hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng theo yêu cầu:

  • Quà thưởng Cực khủng với đầy đủ Nguyên liệu HOT nhất và Quý giá Nhất TLBB 3D
  • Nhiều Thời Trang, Thú Cưỡi, Trang bị Cực Hiếm
  • Quà thưởng theo đúng mốc không cộng dồn.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 12/08/2018 đến 23:59 ngày 13/08/2018.

Phần Thưởng

Vật PhẩmĐiều KiệnQuà ThưởngSố Lượng
1Có Đăng Nhập và Rung Cây Tiền 1 Lần
Tinh Cang
12
2Đạt 140 Năng Động
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
38
3

Đạt 140 Năng Động

10 Lượt Phó Bản Đội

Kích Sát Boss Thế Giới 21:00

Tăng Sao Đơn Lv2
28
4Kích Sát Boss 
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
68
5

Chuyển Đổi Môn Phái

Đá Băng Hồn
78
Thời Trang Khiên Vân (3 Ngày)
1
6Tham gia Đại Hội Võ Lâm 
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
188
7Thẻ Nạp Ngẫu Nhiên 
Đàn Phật Châu
188
8Mốc Nạp >1000 Nguyên Bảo
Đá Công Thổ Lv6
1
Thú Cưỡi Lam Thể Phượng (7 Ngày)
1
9Mốc Nạp >2000 Nguyên Bảo
Đá Công Thổ Lv5
5
Nhẫn Yêu Ngôn Cam (Max Opp)
1
10Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-6-7
Đá Công Thổ Lv7
1
11Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-6-8
Đá Công Thổ Lv7
2

Lưu Ý

  • Thời gian hoàn thành nhiệm vụ Năng động trước 23:59 ngày diễn ra Hoạt động.
  • Chư vị quy đổi và nhận phần thưởng theo đúng định mức đạt được, không cộng dồn.
  • Quà thưởng gửi qua Thư, 1 ngày sau ngày hoàn thành nhiệm vụ. - Dự kiến ngày 14/08
  • Tất cả phần thưởng sẽ ở Trạng thái Khóa.
  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

    -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.