Khai Mở S113 Tuyết Phụng

Đua TOP Sinh Lực

Sự kiện | 


Đua TOP Sinh Lực

Đua TOP Sinh Lực

 Nội Dung

Đúng 14h00 ngày 09/08/2018, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng sinh lực. Bảng xếp hạng sẽ được chụp lại đúng thời gian và công bố trên trang cộng đồng của Thiên Long Bát Bộ 3D. Top 3 vị anh hùng có sinh lực cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý như:

  • Thời trang Yến Vũ Tân Xuân (vĩnh viễn) chỉ có 1 cơ hội sở hữu duy nhất là chiến thắng Top 1 sự kiện này.
  • Thời trang Khiên Vân (30 ngày).
  • Đá Bạo Kích cấp 8 trị giá 17460 NB.
  • Vô số Băng Phách Đơn.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 03/08/2018
  • Kết thúc:14:00 ngày 09/08/2018

 Phần Thưởng

HạngQuà ThưởngSố Lượng
Hạng 1Yến Vũ Tân Xuân (Vĩnh viễn)
1
Đá Bạo Kích Lv9
1
Băng Phách Đơn
300
Mảnh Tinh Trúc Điềm Đạm
50
Hạng 2Yến Vũ Tân Xuân ( 30 Ngày)
1
Đá Bạo Kích Lv8
2
Băng Phách Đơn
300
Mảnh Tinh Trúc Điềm Đạm
40
Hạng 3Yến Vũ Tân Xuân (30 Ngày)
1
Đá Bạo Kích 8
1
Băng Phách Đơn
300
Mảnh Tinh Trúc Điềm Đạm
30
Hạng 4 - 10Khiên Vân (30 Ngày)
1
Đá Bạo Kích 7
2
Băng Phách Đơn
200
Mảnh Tinh Trúc Điềm Đạm
20


Mảnh Mỹ Nữ A Bích Hiền Thục

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Tuyết Phụng.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.