Khai Mở S113 Tuyết Phụng

Đua TOP Nạp Thẻ - Đặc Biệt

Sự kiện | 


Đua TOP Nạp Thẻ - Đặc Biệt

Đua TOP Nạp Thẻ - Đặc Biệt

 Nội Dung

Đúng 14h00 ngày 09/08/2018, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng nạp thẻ. Bảng xếp hạng sẽ được chụp lại đúng thời gian và công bố trên trang cộng đồng của Thiên Long Bát Bộ 3D. Top 10 vị anh hùng nạp thẻ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý như:

  • Đá Bạo Thương cấp 6 trị giá gần 6000 NB.
  • Mảnh Đồng Hành Thú - Thiên Long Đỏ vật phẩm quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện.
  • Đá khảm thuộc tính Tăng Bạo Thương
  • Mỹ nữ Lý Thu Thủy,...

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 03/08/2018
  • Kết thúc: 14:00 ngày 09/08/2018

 Phần Thưởng

HạngQuà ThưởngSố Lượng
Hạng 1Thiên Long Đỏ Tiềm Lực 109
1
Đá Tăng Bạo Thương Lv8
3
Mỹ Nữ Lý Thu Thủy
1
Chân Trùng Lâu Đai
1
Hạng 2Thiên Long Đỏ Tiềm Lực 109
1
Đá Tăng Bạo Thương Lv8
2
Mỹ Nữ Lý Thu Thủy
1
Chân Trùng Lâu Đai
1
Hạng 3Thiên Long Đỏ Tiềm Lực 109
1
Đá Tăng Bạo Thương Lv8
1
Mỹ Nữ Lý Thu Thủy
1
Chân Trùng Lâu Đai
1
Hạng 4 - 10Đoàn Dự Đỏ
1
Đá Tăng Bạo Thương Lv7
2
Mỹ Nữ Lý Thu Thủy
1
Chân Trùng Lâu Đai
1

Đồng Hành Thú - Thiên Long vật phẩm quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện.

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Tuyết Phụng.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.