Khai Mở Máy Chủ Mới: S105 Sở Long

Quà Bình Chọn Facebook

Sự kiện | 


Quà Bình Chọn Facebook

 Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chư vị anh hùng chọn quà thưởng theo ý muốn tại fanpage của Thiên Long Bát Bộ 3D, kết thúc hoạt động bình chọn nhiều nhất sẽ trao quà cho user thỏa điều kiện.

 Thời Gian

  • Bắt đầu từ 00:00 ngày 13/04/2018

  • Kết thúc 10:00 ngày 17/04/2018.

 Phần Thưởng

Thưởng theo ý muốn, kết thúc hoạt động bình chọn nhiều nhất sẽ trao quà:

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho máy chủ Sở Long.
  • Tất cả phần thưởng nhận được đều sẽ ở trạng thái khóa.
  • Quà thưởng gửi qua thư 1 ngày sau khi kết thúc ghi nhận từ hệ thống.
  • Chư vị anh hùng phải đạt cấp độ 50 trở lên.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.