Khai Mở Máy Chủ Mới: S105 Sở Long

Đua TOP Thành Tựu

Sự kiện | 


Đua TOP Thành Tựu

 Nội Dung

Đúng 14h00 ngày 19/04/2018, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng thành tựu. Bảng xếp hạng sẽ được chụp lại đúng thời gian và công bố trên trang cộng đồng của Thiên Long Bát Bộ 3D. Top 10 vị anh hùng nạp thẻ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý như:

  • Đá Công Thủy cực kỳ giá trị.
  • Vô số Đá Băng Hồn - Giá trị cao.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 13/04/2018

  • Kết thúc: 14:00 ngày 19/04/2018

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Sở Long.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.