Hoạt Động Chào Mừng Phiên Bản Mới

Tụ Nghĩa Đường

Sự kiện | 


Tụ Nghĩa Đường

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 19/08/2016 đến 23:59 ngày 24/08/2016

 Nội Dung 

Trong thời gian diễn ra hoạt động, tại giao diện hoạt động Tụ Nghĩa Đường, chư vị anh hùng đạt cấp 40 trở lên có thể nhận Tụ Nghĩa Lệnh, rồi cùng Anh Hùng Trở Về tổ đội (chỉ có 2 người) và sử dụng Tụ Nghĩa Lệnh sẽ nhận được phần thưởng. Chư vị và Anh Hùng Trở Về phải có quan hệ bạn bè trong trò chơi, 2 nhân vật phải đứng gần nhau và người dùng Tụ Nghĩa Lệnh phải là đội trưởng.

Tối đa có chư vị có thể tụ nghĩa cùng 15 Anh hùng trở về, phần thưởng cho chư vị sẽ tăng tỷ lệ thuận với số lần Tụ Nghĩa. Tuy nhiên, mỗi Anh Hùng Trở Về chỉ có thể tụ nghĩa 1 lần.

 Điều kiện cần thiết để trở thành Anh Hùng Trở Về:

  1. Cấp độ 40 trở lên.
  2. Không đăng nhập trong vòng 7 ngày trước khi sự kiện diễn ra
  3. Trực tuyến nhân vật trong thời gian diễn ra sự kiện
  4. Mỗi Anh Hùng Trở Về chỉ có thể tụ nghĩa 1 lần.

 Phần Thưởng

- Phần thưởng cho Anh Hùng Trở Về tham gia Tụ Nghĩa

STT
Vật phẩm
Số lượng
1

Nguyên bảo khóa

500
2

Ngọc linh đơn

5
3

Lục hành điêu (30 ngày)

1
4

Đồng

50,000

- Chư vị đồng đạo Tụ Nghĩa cùng Anh Hùng Trở Về đạt mốc sẽ nhận thưởng:

Số lần Tụ Nghĩa
Tặng phẩm
Số lượng
Tụ Nghĩa 1 lần

NB. Khóa

50

Đồng

30000

Huyền thiết

5

Bút tạo lại
1
Tụ Nghĩa 3 lần
NB. Khóa
100

Đồng
50000

Đá đả tinh
5

Bút tạo lại
1
Tụ Nghĩa 6 lần
NB. Khóa
200

Đồng
100000


Tăng sao đơn 1

20

Bút tạo lại
1
Tụ Nghĩa 10 lần
NB. Khóa
300

Đồng
200000

Mảnh thần tiết
30

Bút tạo lại
2
Tụ Nghĩa 15 lần
NB. Khóa
500

Đồng
300000

Băng phách đơn
50

Bút tạo lại
3

Danh hiệu quần long tụ
1

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Sau khi dùng Tụ nghĩa lệnh thành công, có ghi nhận và thông báo của hệ thống, 2 người tiếp tục tổ đội tham gia hoạt động “Cùng chiến thiên hạ” sẽ nhận thêm lợi ích.
  • Mỗi người có thể nhận tối đa 15 Tụ nghĩa lệnh trong thời gian hoạt động. 
  • Những bằng hữu nào đã nhận 15 lần vật phẩm từ lần sự kiện Tụ Nghĩa Đường lần trước sẽ không thể nhận thêm được nữa.
  • Chư vị đồng đạo sau khi Tụ nghĩa đạt đủ mốc tiến hành vào giao diện sự kiện nhấp chọn gói quà đủ điều kiện để nhận.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.