Hoạt Động Chào Mừng Phiên Bản Mới

Giờ Vàng

Sự kiện | 


Giờ Vàng

 Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày chư vị duy trì hoạt động trong trò chơi sẽ được nhận thưởng theo từng mốc cố định.

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra vào lúc 18:00 - 23:59 trong các ngày từ 00:00 19/08/2016 đến 23:59 24/08/2016.

 Phần Thưởng

Số phút online
Quà tặng
Số lượng
Công dụng
1
Ngọc Linh Đơn
1
Nhân đôi kinh nghiệm trong 1 giờ
10
Đồng
30,000
Sử dụng nhận được tiền Đồng
20
Chìa Bạch Ngân
5
Mở rương bạch ngân
30
Càn Quét Lệnh
5
Dùng để càn quét phó bản
40
Quà Đá Lv2
3
Sử dụng nhận được đá khảm cấp 2
50
Chìa Phó Bản (Thiếu Thất Sơn)
1
Dùng tăng 1 lần tham gia Thiếu Thất Sơn 
60
Nguyên Bảo Khóa
50
Dùng mua sắm tại cửa hàng

 Lưu Ý

  • Qua ngày mới, sự kiện sẽ được khởi động lại.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.