Chuỗi Event - Vạn Cổ Chí Tôn

Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Sự kiện | 


Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Nhiệm Vụ Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

 Nội Dung

Chuỗi nhiệm vụ Đặc Sắc – Mỗi ngày đăng nhập hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng theo yêu cầu:

  • Quà thưởng Cực khủng với đầy đủ Nguyên liệu HOT nhất và Quý giá Nhất TLBB 3D
  • Nhiều Thời Trang, Thú Cưỡi, Trang bị Cực Hiếm
  • Quà thưởng theo đúng mốc không cộng dồn.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 20/10/2018 đến 23:59 ngày 20/10/2018.

Phần Thưởng

Vật PhẩmĐiều KiệnQuà ThưởngSố Lượng
1Có Đăng Nhập và Rung Cây Tiền 1 Lần
Quà Đá Lv4
2
2Đạt 140 Năng Động
Đá Bạo Thương Lv4
2
3

Bang Viên Ưu Tú 140 Năng Động + 2 Lượt Bào Thương Bang

Đá Bạo Thương Lv4
3
4Mốc Nạp <2000 Nguyên Bảo
Đá Bạo Thương Lv5
2
5Mốc Nạp >2000 Nguyên Bảo
Tăng Sao Đơn
228
Kim Du Long (30 ngày)
1
Đá Bạo Thương Lv5
4
6Mốc Nạp >5000 Nguyên Bảo
Đá Bạo Thương Lv5
6
Pet Thiên Long (Đỏ)
1
7Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-4
Đá Công Thổ Lv6
2
8Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-5
Đá Công Thổ Lv6
5
9Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-6
Đá Công Thổ Lv6
7

Lưu Ý

  • Thời gian hoàn thành nhiệm vụ Năng động trước 23:59 ngày diễn ra Hoạt động.
  • Chư vị quy đổi và nhận phần thưởng theo đúng định mức đạt được, không cộng dồn.
  • Quà thưởng gửi qua Thư, 1 ngày sau ngày hoàn thành nhiệm vụ. - Dự kiến ngày 21/10
  • Tất cả phần thưởng sẽ ở Trạng thái Khóa.
  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

    -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.