Chuỗi Event - Vạn Cổ Chí Tôn

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S116.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 19/10/2018 đến 23:59 ngày 24/10/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
46
Đá Sinh Lực Lv5
5
Mảnh Thục Phi
10
10888
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
46
Đá Sinh Lực Lv5
5
Kim Cang Sa
6
38888
Đá Sinh Lực Lv6
2
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
66
Mảnh Mỹ Nữ Thần Bí
10
68888
Bồ Đề 100 Năm
8
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)
1
Đá Sinh Lực Lv6
2
108888
Bồ Đề 100 Năm
6
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành
10
Đá Sinh Lực Lv7
1
188888
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
126
Đá Sinh Lực Lv6
4
Sách Bát Nhã
2
208888
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
136
Ngọc Hư Hỏng
88
Đá Sinh Lực Lv6
5
388888
Đá Thủy Nguyên
336
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
146
Đá Sinh Lực Lv8
1
488888
Si Tâm (Hộ phù 105)
1
Bùa Rã Đá
1
Đá Sinh Lực Lv9
1

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S116.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.