Chuỗi Event - Ngũ Nhạc Kiếm Phái

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn - Event HOT

Sự kiện | 


Nhiệm Vụ Tuần Hoàn - Event HOT

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn 17/09

 Nội Dung

Chuỗi nhiệm vụ Đặc Sắc – Mỗi ngày đăng nhập hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng theo yêu cầu:

  • Quà thưởng Cực khủng với đầy đủ Nguyên liệu HOT nhất và Quý giá Nhất TLBB 3D
  • Nhiều Thời Trang, Thú Cưỡi, Trang bị Cực Hiếm
  • Quà thưởng theo đúng mốc không cộng dồn.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 17/09/2018 đến 23:59 ngày 17/09/2018.

Phần Thưởng

Vật PhẩmĐiều KiệnQuà ThưởngSố Lượng
1Có Đăng Nhập và Rung Cây Tiền 1 Lần
Kim Cang Sa
12
2Đạt 140 Năng Động
Tô Tinh Hà
18
3

Đạt 140 Năng Động

10 Lượt Phó Bản Đội

Kích Sát Boss Thế Giới 21:00

Tăng Sao Đơn Lv2
36
4Tham Gia Đại Hội Võ Lâm (Thuộc TOP 15 nhóm Level >100)
Đá Chuyển Sinh
1
Công Thổ Đơn Lv8 (Dùng tăng 6820 Công Thổ - Hạn 30 phút)
3
5

Mốc Nạp <1000 Nguyên Bảo

Đá Xuyên Thấu Lv6
1
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
128
6Mốc Nạp >1000 Nguyên Bảo
Đá Xuyên Thấu Lv6
2
Thú Cưỡi Gấu Trúc (Vĩnh Viễn)
1
Kim Cang Sa
88
7Mốc Nạp >5000 Nguyên Bảo
Đá Xuyên Thấu Lv7
2
Thời Trang Vũ Điệp (30 Ngày)
1
Pet Thiên Long  (Đỏ)
1
8Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-5
Đá Công Thổ Lv6
2
9Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-6
Đá Công Thổ Lv7
1
10Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-7
Đá Công Thổ Lv7
2

Lưu Ý

  • Thời gian hoàn thành nhiệm vụ Năng động trước 23:59 ngày diễn ra Hoạt động.
  • Chư vị quy đổi và nhận phần thưởng theo đúng định mức đạt được, không cộng dồn.
  • Quà thưởng gửi qua Thư, 1 ngày sau ngày hoàn thành nhiệm vụ. - Dự kiến ngày 18/09
  • Tất cả phần thưởng sẽ ở Trạng thái Khóa.
  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

    -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.