Chuỗi Event - Ngũ Nhạc Kiếm Phái

Tụ Nghĩa Đường

Sự kiện | 


Tụ Nghĩa Đường

Tụ Nghĩa Đường

 Nội Dung

  • Trong thời gian hoạt động, Anh Hùng TrởVvề có thể gửi thông tin mời đội tại kênh thế giới, khi tổ đội đánh quái ở ngoài thành hoặc trong phó bản được nhận thêm EXP và đồng, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về còn được nhận thêm item event, item này có thể đổi quà trong giao diện event
  • Hoạt động chỉ áp dụng cho S1 - S114.

 Thời Gian

  • Sự kiện diễn ra từ:  00:00 ngày 14/09/2018 đến 23:59 ngày 20/09/2018.

 Phần Thưởng

  • Các phần thưởng giá trị vô cùng hấp dẫn đang chờ đợi Quý nhân sĩ.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho máy chủ từ S1 - S114.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.