Chuỗi Event - Long Hổ Tranh Hùng

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn 10/12

Sự kiện | 


Nhiệm Vụ Tuần Hoàn 10/12

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn

 Nội Dung

Chuỗi nhiệm vụ Đặc Sắc – Mỗi ngày đăng nhập hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng theo yêu cầu:

  • Quà thưởng Cực khủng với đầy đủ Nguyên liệu HOT nhất và Quý giá Nhất TLBB 3D
  • Nhiều Thời Trang, Thú Cưỡi, Trang bị Cực Hiếm
  • Quà thưởng theo đúng mốc không cộng dồn.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 10/12/2018 đến 23:59 ngày 10/12/2018.

Phần Thưởng

Vật PhẩmĐiều KiệnQuà ThưởngSố Lượng
1Có Đăng Nhập và Rung Cây Tiền 1 Lần
Tô Tinh Hà
6
2Đạt 140 Năng Động
Đá Xuyên Thấu Lv3
2
3

Bang Viên Ưu Tú 140 Năng Động + 2 Lượt Bào Thương Bang

Đá Xuyên Thấu Lv4
3
4Kích Sát Boss
Đá Xuyên Thấu Lv4
3
5Mốc Nạp <2000 Nguyên Bảo
Tô Tinh Hà
28
Đá Xuyên Thấu Lv6
2
Thời Trang Vũ Điệp (7 Ngày)
1
6Mốc Nạp >2000 Nguyên Bảo
Tô Tinh Hà
48
Đá Xuyên Thấu Lv6
2
7Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-5
Đá Xuyên Thấu Lv6
2
8Hoàn Thành Nhiệm Vụ 1-2-3-6
Đá Xuyên Thấu Lv6
3


Lưu Ý

  • Thời gian hoàn thành nhiệm vụ Năng động trước 23:59 ngày diễn ra Hoạt động.
  • Chư vị quy đổi và nhận phần thưởng theo đúng định mức đạt được, không cộng dồn.
  • Quà thưởng gửi qua Thư, 1 ngày sau ngày hoàn thành nhiệm vụ. - Dự kiến ngày 11/12
  • Tất cả phần thưởng sẽ ở Trạng thái Khóa.
  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.

    -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.