Chuỗi Event - Long Hổ Tranh Hùng

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S119.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 07/12/2018 đến 23:59 ngày 12/12/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Đá Phòng Thổ Lv5
1
Mảnh Trúc Kiếm
10
Đàn Phật Châu
38
10888
Đá Phòng Thổ Lv5
2
Đàn Phật Châu
38
1000000 Đồng
4
38888
Đá Phòng Thổ Lv6
1
Mảnh A Châu Dịu Dàng
10
Đàn Phật Châu
48
68888
Đá Phòng Thổ Lv5
4
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)
1
Mảnh Chung Linh Kiều Diễm
15
108888
Đá Phòng Thổ Lv5
5
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành
10
Đàn Phật Châu
68
188888
Đá Phòng Thổ Lv5
5
Sách Uất Lan
5
Đàn Phật Châu
68
208888
Đá Phòng Thổ Lv6
2
Ngọc Hư Hỏng
88
Đàn Phật Châu
88
388888
Đá Phòng Thổ Lv6
2
Tăng Sao Đơn
288
Đàn Phật Châu
108
488888
Đá Phòng Thổ Lv8
1
Đàn Phật Châu
108

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S119.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.