[Thông báo] Thay đổi thời gian liên thông máy chủ ngày 02/06

Ưu đãi server mới

Sự kiện | 


Ưu đãi server mới

Nội dung sự kiện:

Sau đợt liên thông máy chủ ngày 07/06/2016, nhân sĩ tại các máy chủ Đại Lý-Long Môn, Lan Kiếm-Cúc Kiếm, A Bích- A Tử, Thu Thủy sẽ được tặng quà hỗ trợ kinh nghiệm để bắt kịp các cao thủ tại máy chủ khác.

Thời gian nhận quà:

Quà sẽ được gửi trước khi liên thông 3 ngày (cùng ngày đóng tính năng đấu giá, tạo mới bang….)

Phần thưởng:

Quà tặng
Số lượng

 

EXP đơn 9

500

Đá Ngũ Hành Kim Lv1

300

Chìa PB (Tụ Hiền Trang)

5

Chìa PB (Yến Tử Ổ)

5

Chìa PB (Yến Vương Mộ)

5

Chìa PB (Trân Long Kỳ Cuộc)

5

Chìa PB (Thiếu Thất Sơn)

5

Chìa PB (Nhạn Môn Quan)

5

Đồng đạo lưu ý:

  • Mỗi người chỉ có thể nhận quà 1 lần
  • Chỉ áp dụng cho nhân sĩ tại máy chủ Đại Lý-Long Môn, Lan Kiếm-Cúc Kiếm, A Bích- A Tử, Thu Thủy.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.