Khai Mở S122 Bình Phụng

Thiếu Niên Anh Hùng - Quà Mới

Sự kiện | 


Thiếu Niên Anh Hùng - Quà Mới

Thiếu Niên Anh Hùng

 Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chư vị anh hùng chỉ cần thỏa điều kiện của Bổn Trang sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 21/12/2018
  • Kết thúc: 23:59 ngày 30/12/2018

 Phần Thưởng

Điều kiện nhận thưởng:

  • Cấp độ nhân vật >=72 và VIP 1 trở lên sẽ nhận thưởng nhóm 1.
  • Cấp độ nhân vật >=72 và VIP >=4 và <6 sẽ nhận thưởng nhóm 2.
  • Cấp độ nhân vật >=72 và VIP >=6 và <8 sẽ nhận thưởng nhóm 3.
  • Cấp độ nhân vật >=72 và VIP >=8 sẽ nhận các phần thưởng nhóm 4.
Cấp VIPQuà ThưởngSố Lượng
VIP 1Đá Sinh Lực Lv5
10
Bùa Luyện Đá
50
Băng Phách Đơn
168
Kim Nguyên Bảo (Khóa)
1000
VIP 4 - 5Đá Sinh Lực Lv5
15
Bùa Luyện Đá
100
Băng Phách Đơn
268
Kim Nguyên Bảo (Khóa)
10,000
VIP 6 - 7Đá Sinh Lực Lv6
10
Bùa Luyện Đá
150
Băng Phách Đơn
368
Kim Nguyên Bảo (Khóa)
15,000
VIP 8 Trở LênĐá Sinh Lực Lv6
15
Bùa Luyện Đá
200
Băng Phách Đơn
568
Kim Nguyên Bảo (Khóa)
20,000

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Bình Phụng.
  • Bổn trang sẽ tổng kết danh sách những nhân vật thỏa điều kiện vào 23h59 ngày 30/12/2018 và sẽ phát thưởng qua thư vào ngày 31/12/2018.
  • Quý đồng đạo chỉ có thể nhận được 1 lần duy nhất nếu thỏa điều kiện.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.