Khai Mở Máy Chủ S82 Ngự Long

Đua Top Lực Chiến

Sự kiện | 


Đua Top Lực Chiến

Nội Dung

Đúng 14h00 ngày 25/05/2017, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng lực chiến. Bảng xếp hạng sẽ được chụp lại đúng thời gian và công bố trên trang cộng đồng của Thiên Long Bát Bộ 3D. Top 3 vị anh hùng có lực chiến cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý như:

  • Thú cưỡi Cữu Vĩ Hồ (30 ngày), chỉ có 1 cơ hội sở hữu duy nhất là chiến thắng Top 1 sự kiện này, nói cách khác mỗi máy chủ chỉ có duy nhất 1 con, vô cùng quý hiếm.
  • Thú cưỡi Phượng Hoàng, Thái Phượng, Lam Thể Phượng vô cùng đặc sắc.
  • Đá sinh lực cấp 6-8
  • Vô số Ngọc Hư Hỏng.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 14:00 ngày 19/05/2017
  • Kết thúc: 14:00 ngày 25/05/2017

Phần Thưởng

Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Ngự Long.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.