Khai Mở Máy Chủ Mới: S99 Độc Long

Ưu Đãi Mở Máy Chủ Mới - Ngày 3 - HOT

Sự kiện | 


Ưu Đãi Mở Máy Chủ Mới - Ngày 3 - HOT

 Nội Dung

Ưu đãi Máy chủ mở sau trong cùng Cụm Quần Long Tụ - Dành cho toàn bộ nhân sĩ tham gia máy chủ mới Độc Long nhanh chóng bắt kịp các máy chủ khác cùng Cụm.

Hoạt động lần đầu tiên diễn ra.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 7/1/2018

  • Kết thúc: 23:59 ngày 7/1/2018

 Phần Thưởng

Chư vị tham gia các hoạt động sôi Nổi tại máy chủ mới khi thỏa điều kiện sẽ nhận các quà tặng Giá trị - Cách thức tham gia linh hoạt - Thật Hấp Dẫn.!

Quà thưởng theo chi tiết đính kèm:

 Lưu Ý

  • Phần thưởng sẽ được gửi qua Thư 1 ngay sau khi kết thúc hoạt động.
  • Mỗi mốc thỏa điều kiện Chư vị sẽ nhận quà 1 lân duy nhất mỗi ngày.
  • Tất cả phần thưởng ở trạng thái khóa.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.